Kadastrale geschiedenis van
Het Hemrik
geschiedenis

op 1 jan 1832 is Jan Jans Tjemmes reeds beklemde meijer van de percelen 491 en 492.

als soort der eigendommen wordt vermeld: L 491: huis erf met een inhoudsgrootte van 02 roeden en 90 el.

L 492: tuin met een inhoudsgrootte van 04 roeden en 38 el

totaal belastbaar inkomen hieruit:

1 en 44 cent voor het onbebouwde gedeelte

3,- voor het bebouwde gedeelte.

het huis op L 491 wordt in 1863 afgebroken.

op L 492 is in 1844 sprake van een stichting ( van wat, een ander huis ?)

nr L 491 wordt later nr. L 696.

nr L 492 wordt later nr. L 537 en dan L 699.

nr L 699 is later wanneer L 697 via een recest er bij komt een weg geworden.

het totaal van 696,697 en 699 is dan precies 20 roeden met belastbaar inkomen hieruit van 2 en 17 cent voor het ongebouwde gedeelte en 6,- voor het gebouwde gedeelte. het is dan 1864.

volgens een platte grond hoort er nog een stuk grond bij met nr. L 538

later L 698,

dat is het stuk van af het huis tot aan de weg.

de grootte van nr.L 698 is 67 roeden en 90 el.

tevens hoort er nog een stuk grond bij met nr 488 later 700 doch dat staat niet vermeld in artikel L 476.

Bij acte 259 deel 4 (DL 259 nr 4) { dagregister deel 19 nummer 673 }

van 7-2-1863 verkrijgt Jan Jans Tjemmes 2/14 aandelen in de nalatenschap van zijn grootouders Jan Jans Tjemmes en Aaltje Roelfs door betaling van in totaal 14,- gulden aan:

Grietje Jans Tjemmes gehuwd met Egbert Jager wonende te Tienaarloo gem. Vries of Zuidlaren en

Aaltje Jans Tjemmes gehuwd met Egbert Niklaas of Nicolaas wonende te Tienaarloo.

het handelt hier om de nrs L 491 en L 492.

Bij acte 378 deel 106 ( DL 378 nr 106 ) { dagregister deel 29 nummer 1309 }

van 17-7-1872 koopt Jannes Tjemmes de beklemming van de percelen L 494 (hooiland)en L 495 (hooiland) van Roelf Aukema.

deze beide delen worden later L 916.( artikel 1919)

Als soort der eigendommen wordt dan vermeldt :huis en erf als hooiland ,

met een grootte van 26 a en 50 ca. klassering 3

belastbaar inkomen hieruit 1 en 86 c voor het ongebouwde gedeelte.

bij acte 689 deel 30 (DL 689 nr 30) koopt Jannes Tjemmes perceel L 496

(artikel 2901) soort eigendom : bouw-hooiland.(1895 ?)

bij acte 818 deel 25 (DL 818 nr 25) koopt Jannes Tjemmes de percelen

L 914 en L 915 (artikel 2901) soort eigendom : weiland en de eigendomsrechten van L 916 hiervan is hij nu volle eigenaar (1895?)

In 1904 zou er een herbouw en stichting hebben plaatsgevonden.

In 1905 zijn de percelen L 496, 914, 915, en L 916 verkocht aan R.L.Klinkers.

EMMERIK.

AKTE VAN BEKLEMMING.

eigenaar---------------------------------------------; roelf aukema landbouwer te rhoden.

beklemming uitgegeven aan-------------------; tjemmes jannes landbouwer te nietap

datum-------------------------------------------------; 15-6-1872

secties-----------------------------------------------; L 494 en L 495

bestemming----------------------------------------; L 494 hooiland

bestemming----------------------------------------; L 495 hooiland

grootte der sectie--------------------------------; L 494 1 hectare,7 are.

grootte der sectie--------------------------------; L 495 23 are 20 centiare.

opmerking-----------------------------------------; later zijn deze secties samen L 916 geworden

KADASTER.

Artikel 1919.
sectie-----------------------------------------------; L 916.

bestemming---------------------------------------; huis en erf als hooil...

grootte------------------------------------------; 26 are en 50 centiare.

belastbaar inkomen hieruit-----------------------; fl.1,- en 86 ct.
wijzigingen in 1874------------------------------; getrokken uit artikel 1440 vlgnr. 14

-------------------------------------------------; getrokken uit artikel 1554 vlgnr. 43
aard der wijzigingen niet bekend.


WIJZIGINGEN IN CODERING;
no 491 grootte 02-90 wordt no 696 grootte 06-60

no 537 grootte 05-00 wordt no 697 grootte 07-00

no 538 grootte 73-60 wordt no 698 grootte 67-90

no 487 grootte 07-20 wordt no 699 grootte 06-40

no 488 grootte 06-00 wordt no 700 grootte 06-80

totaal.........94-70............................94-70


terug naar de eerste pagina